Kupując w naszym sklepie, akceptujesz poniższe prawne warunki sprzedaży i obsługi

Kiedy i dokonując zakupu w sklepie Alpacablue, kupujący wyraża zgodę i upoważnia sklep Alpacablue do działania w jego imieniu w zakresie pobierania i przekazywania kosztów wysyłki (zakupionych towarów) operatorowi pocztowemu w zamian za świadczone usługi dostawy dla klienta. Sprzedawca (sklep Alpacablue) przejmuje rolę przedstawiciela kupującego przed operatorem pocztowym i zobowiązuje się do przekazania otrzymanych kwot przewoźnikowi.

 

Rzuć też okiem na warunki i zasady obsługi naszego sklepu